Kood/Sisu avasi uudet tilat Viestikadun kampukselle – tutustu koodikoulun tarinaan

Uutiset

Yksityisen, yritysvetoisen koodikoulu kood/Sisun ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opinnot maaliskuun 2024 lopussa. Haun läpäisi 150 opiskelijaa kahden tuhannen hakijan joukosta. Koulu avasi uudet toimitilansa Kuopion Savilahteen, Viestikatu 1:seen, loppukeväästä. Opiskelijat pääsivät siirtymään tiloihin toukokuussa, ja koulun virallisia avajaisia vietettiin tällä viikolla yhdessä kumppaniverkoston kanssa.

Koodikoulu on nyt totista totta! Mutta miten tähän hetkeen päädyttiin? On aika palata pari vuotta taaksepäin.

Koodikoulun syntytarina on tarina rohkeudesta, sitoutumisesta ja yhteistyöstä – sekä sisusta. Koodikouluhanke lähti liikkeelle yritysten tarpeesta. Ohjelmistoalan osaajien saatavuus nousi esiin keskusteluissa, ja myös Novapolis kiinnitti huomiota tähän haasteeseen. Kasvuyritykset eivät tarvitse ainoastaan tilaa toimia, vaan myös osaajia kasvaakseen.

Tuumasta toimeen

Keskusteluista edettiin toimintaan varsin nopeasti. Alkuvuodesta 2022 koodikouluhanketta edistettiin ottamalla yhteyttä kansainvälisiin koodauskoulualustoihin. Huhtikuussa 2022 tutustumismatka Viroon koodikouluun, kood/Jõhviin, antoi konkreettisen mallin koulun perustamiselle.

Alusta lähtien oli selvää, että yritysvetoista koulua viedään eteenpäin yhdessä yritysjoukon kanssa, ei yksittäisen toimijan tahdosta. Vuoden aikana järjestettiin avoimia keskustelu- ja infotilaisuuksia, joissa suunniteltiin koodikoulua yhteistyössä yritysten ja muiden kiinnostuneiden kanssa. Samalla kartoitettiin potentiaalisia kumppaneita. Näihin tilaisuuksiin osallistui kymmeniä ihmisiä.

Kesällä 2022 laadittiin perustamissuunnitelma yhteistyössä Novapoliksen ja Talentreen kanssa.  Esiselvitystyöhön saatiin tukea ELY-keskukselta. Suunnitelma sisälsi koulun perustamisen vaiheet, budjetin, kumppanuusmallin ja ensimmäisten toimintavuosien hahmottamisen.

Kood/Sisu was born

Koodikoulu sai konkreettisen sysäyksen, kun hankkeeseen sitoutuneet yritykset Novapolis, Ponsse, Normet, Istekki ja Osuma Henkilöstöpalvelut sekä Kuopion alueen kauppakamari ja Ylä-Savon ammattiopisto perustivat Koodi / Sisu ry:n vuoden 2022 lopussa. Myöhemmin perustajajäsenten joukkoon liittyi myös OP Ryhmä. Yhdistyksen tavoitteena oli mahdollistaa yksityisen koodikoulun toiminta Kuopiossa.

Seuraava merkittävä askel otettiin kesällä 2023, kun aiemmin keväällä jätetty hankehakemus hyväksyttiin. Koodikouluhanke sai merkittävän 2,75 miljoonan euron ESR-rahoituksen ELY-keskukselta, mikä vahvisti lopullisen päätöksen koulun perustamisesta. Kesällä 2023 kilpailutettiin kumppanikoulu ja tehtiin päätös avata koulu tiiviissä yhteistyössä kood/Jõhvin kanssa.

Elokuussa 2023 kood/Sisulle palkattiin upea tiimi: Laura, Arto, Roosa ja pian myös Erika ja Simone. Näin unelma yksityisestä, yritysvetoisesta koodikoulusta toteutui. Tiimi kääri hihat ja laittoi koulun konkreettisesti pystyyn. Ensimmäiset opiskelijat ovat jo suorittaneet opintokokonaisuuksia, ja seuraava opiskelijaryhmä aloittaa opinnot tammikuussa 2025. Yhdessä työstetystä ideasta syntyi kood/Sisu.

 

Lue lisää aiheesta:

www.novapolis.fi/koodikoulu