KPY:n verkkosivujen käyttöehdot

Seuraavat KPY:n verkkosivujen käyttöehdot (jäljempänä ”käyttöehdot”) koskevat Osuuskunta KPY:n (0171476-9) ja KPY Novapolis Oy:n (2682876-2) verkkosivujen käyttöoikeuksia (jäljempänä yhdessä ”verkkosivut”). KPY Osuuskunta KPY ja KPY Novapolis Oy (jäljempänä yhdessä ”KPY”) kuuluvat KPY-konserniin. Lisätietoa KPY-konsernista sekä siihen kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteesta www.kpy.fi.

Verkkosivujen käyttäjän on tutustuttava huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttäessään verkkosivuja käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli käyttäjä ei halua noudattaa verkkosivujen käyttöehtoja, tulee käyttäjän pidättäytyä käyttämästä KPY:n verkkosivuja.

KPY ylläpitää verkkosivuja ja toimii verkkosivujen pääasiallisina päivittäjinä. Kaikki verkkosivujamme koskevat huomautukset ja kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti tai sähköisesti alla mainittuihin osoitteisiin:

KPY Novapolis Oy
Y-tunnus: 2682876-2
Postiosoite: Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio
Sähköposti: asiakaspalvelu@novapolis.fi

Verkkosivujen sisältö

Verkkosivut ja sen sisältämä materiaali esitetään sellaisina kuin ne ovat. Verkkosivuilla annettujen tietojen oikeellisuus ja ajanmukaisuus on huolellisesti varmistettu. KPY ei kuitenkaan voi taata verkkosivulla annettujen tietojen olevan täydellisiä tai virheettömiä. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, KPY ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy johtuen verkkosivujen käyttämisestä, käytön estymisestä tai viivästyksestä tai virheestä tai puutteesta verkkosivujen sisältämässä materiaalissa.

KPY:n verkkosivuilla on linkkejä sivuston ulkopuolisille sivuille. KPY ei myöskään vastaa tällaisilla verkkosivuilla esitetyistä tiedoista, joille on pääsy hypertekstilinkin avulla KPY:n verkkosivuilta. KPY ei ole miltään osin vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, niiden toiminnasta taikka verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

KPY:n verkkosivujen sisältämät kohde- tai palveluesittelyt eivät ole KPY:n tekemiä sitovia vuokra- tai myyntitarjouksia eikä käyttäjän tule tulkita mitään verkkosivuilla esiintyvää tietoa tällaiseksi. KPY:llä on aina yksipuolinen oikeus olla vuokraamatta tai myymättä verkkosivuilla esiteltävää huoneistoa tai tilaa taikka palvelua.

KPY pidättää oikeuden muuttaa verkkosivustollaan mainittuja palveluita ja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

KPY:n verkkosivut on responsiivinen ja sen sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät ole välttämättä täysimääräisesti käytettävissä.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

KPY:n verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). KPY kerää evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoi kerättyjä tietoja. KPY:n tavoitteena on kehittää sivustojen laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti.

Eväste on pieni, verkkosivuston käyttäjän tietokoneelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

KPY:n verkkosivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Istuntokohtaiset evästeet tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua. Ne säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Seuranataevästeet tallentavat tiedoston tietokoneelle tietyksi ajaksi, ellei käyttäjä itse poista evästettä tai muokkaa selainasetuksia automaattisesti poistamaan eväste tätä aiemmin. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, mitä KPY:n verkkosivuja käyttäjä käyttää ja miltä sivulta käyttäjä on saapunut KPY:n verkkosivuille.

Evästeiden tarkoitus

Evästeet antavat KPY:lle tietoa siitä, miten ja milloin kävijät ovat käyttäneet sivustoa ja auttavat KPY:ta kehittämään sivustojaan tarjotakseen parempaa palvelua. Lisäksi evästeet mahdollistavat mainonnan ja sisällön kohdentamisen verkkosivustojen käyttäjille. Evästeiden avulla saadaan tietoa sivuista, joilla käyttäjä on vieraillut sekä toiminnoista, joita käyttäjä tietokoneellaan tai muilla laitteillaan käyttänyt.

Käytämme evästeitä eri tarkoituksiin, yleisimmin erottaaksemme yksittäisen verkkosivustomme käyttäjän muista verkkosivustomme käyttäjistä ja laatiaksemme verkkosivuston käyttöä koskevia tilastoja. Käytämme evästeitä myös parantaaksemme käyttäjäkokemusta verkkosivustollamme ja kehittääksemme sivuston sisältöä ja palveluitamme. Evästeiden avulla voimme luoda vierailuprofiileja, joista käyvät ilmi tehdyt haut tai avatut sivut.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Verkkosivuston käyttäjällä on mahdollisuus valita sivustolle tullessaan, ottaako hän käyttöönsä vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömimmät evästeet vai myös tilastointia (analytiikka) tai markkinointia varten kerättävät evästeet. Valinta tehdään verkkosivustolle aukeavassa pop-up-ikkunassa. Valittavana on myös kaikki evästeet.
Kaikkien evästeiden käyttö on mahdollista estää myös selaimen asetuksista siten, että selain ei salli lainkaan evästeiden tallentamista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Markkinoinnin ja mainonnan avuksi käytettyjen järjestelmien keräämää evästetietoa voidaan käyttää kohdennetun mainonnan ja markkinointiviestinnän tuottamiseen. Tällaisessa tapauksessa kerätyt evästetiedot voidaan lähettää kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle käsiteltäviksi. Sivustojemme tietojen kerääminen ja käsitteleminen näiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kautta on tämän sivuston ja KPY:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut KPY:n verkkosivuille
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut KPY:n verkkosivuille
  • millä päätelaitteilla KPY:n verkkosivuja on käytetty
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut KPY:n verkkosivuille
  • kuinka paljon sivustoilla on käyttäjiä

Käyttämämme kolmannen osapuolen evästeet

Google Analytics 4:

Verkkosivuilla on käytössä Google Analytics 4. Google Analytics 4 sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön. Lisätietoa Googlen evästeistä löytyy täältä.

Leadoo:

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme verkkosivujemme käyttäjien toimintaa nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. Chat toiminnallisuuden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa, joka teknisesti eroaa evöstepohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat toimintaperiaatteet kuin evästeisiin. Tarkemmat tiedot Leadoo Marketing Technologies Oy:n tietosuojakäytännnöistä löytyy osoitteesta https://leadoo.com/privacy-policy/. KPY toimii rekisterinpitäjänä ja Leadoo tietojen käsittelijänä.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet evästeisiin

KPY ei voi poistaa evästeitä, kun ne on tallennettu selaimeesi. Käyttäjä voi omalla selaimella itse poistaa evästeitä yksitellen tai kaikki kerralla. Evästeiden poistamiseen tarvittava menettely määräytyy käytössä olevan selaimen mukaan. Ohjeet evästeiden poistamiseen löytyy käytössä olevasta selaimesta.

Evästeiden tyhjentäminen

Käyttäjä voi halutessaan poistaa selaimeesi tallennetut evästeet tyhjentämällä selaustiedot. Käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön kokonaan muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia.

Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön kokonaan verkkoselaimessa. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi aiheuttaa ei-toivottuja ongelmia KPY:n verkkosivuston käytettävyyteen ja toimintaan.

Seurannan kieltäminen

Käyttäjä kieltää evästeiden käytön verkkosivun alalaidassa olevalla painikkeella.

Sosiaaliset laajennukset

Youtube: Sivustolla on niin sanottu sosiaalinen laajennus kolmannen osapuolen eli Youtuben yhteisöliitännäiseen. Kolmannen osapuolen sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. KPY:n verkkosivustolla on YouTube-videoiden osalta käytössä nocookie-ratkaisu. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että käyttäjätietoa siirtyy YouTube-palveluun, kun videota katsotaan.

Feed them social: Sivustolla on käytössä Feed them social -liitännäinen, joka tuo KPY:n sosiaalisen median kanavista sisällön sivustolle.

Sisärinki-palvelun eväste: Sivuston Sisärinki-palvelussa on eväste, joka pakottaa käyttäjän sivuston kirjautumisnäkymään.

Yksityisyydensuoja ja henkilötietojen käsittely

KPY käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen sekä muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojasta ja salassapidosta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden antamien toimeksiantojen toteuttamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi KPY:llä on useita henkilörekistereitä, joista kustakin on laadittu erillinen tietosuojaseloste.
Voit tutustua KPY-konsernin tietosuojakäytäntöihin tarkemmin täältä.

Tekijänoikeudet

KPY:llä on tekijänoikeus verkkosivuihin sekä näillä sivuilla olevaan tietoon, joka on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä. Sivuilla olevien tietojen kopiointi, uudelleen julkaisu tai edelleen jakelu kaupalliseen tarkoitukseen tai hyödyntäminen muutoin on kielletty ilman KPY:n nimenomaista suostumusta.

KPY:n verkkosivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat KPY:lle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman KPY:n nimenomaista kirjallista suotumusta on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Tavaramerkki

Tämä verkkosivu sisältää nimiä ja logoja, jotka ovat KPY:n tavaramerkkejä. Näiden nimien ja logojen oikeudeton käyttö loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia ja on siten kielletty.