KPY Novapoliksen organisaatio uudistui

Uutiset

KPY Novapolis on uudistanut organisaatiotaan. Uudistumisen taustalla on halu parantaa tarjottavien palvelujen laatua sekä mahdollistaa entistä paremmin nykyisten ja uusien palvelujen kehittäminen.

KPY Novapoliksen tavoitteena on tarjota asiakkailleen moderni työpäiväkokemus sekä yhteisö, joka vetää puoleensa osaajia. Organisaatiouudistuksen myötä resurssit ja osaaminen voidaan keskittää paremmin palvelemaan Novapoliksen asiakaskuntaa ja vahvistamaan asiakaskokemusta.

Vastuunjakoa organisaatiossa on selkeytetty niin tiimi- kuin henkilöstötasolla. Palvelutiimi sekä kehitys- ja viestintätiimi yhdistyivät yhteisötiimiksi. Yhteisötiimi vastaa Novapoliksen palveluista ja niiden kehityksestä, viestinnästä, markkinoinnista, HR:stä sekä yrityskulttuurista varatoimitusjohtaja Silja Huhtiniemen johdolla.

KPY Novapoliksen kiinteistötiimi keskittyy jatkossa kiinteistöjen ylläpitoon ja kehitykseen sekä kiinteistöpalveluihin. Tiimiä johtaa operatiivinen johtaja Seppo Eronen. Muut tiimit jatkavat ennallaan.

Henkilötasolla uudistus toi muutamille henkilöstön jäsenille uusia rooleja:

Taina Pihlman toimii jatkossa asiakaskokemuspäällikkönä, joka vastaa asiakaspalveluistamme ja niiden kehityksestä sekä toimii palveluasiantuntijoidemme esihenkilönä. Lisäksi hän vastaa edelleen mm. siivous-, kaluste- ja ravintolapalveluista.

Laura Seppänen on ottanut uuden roolin asiakaskokemuskoordinaattorina. Hänen vastuullaan aulapalvelumme päivittäinen operaatio ja kehittäminen sekä osin myös kaluste- ja siivouspalveluita. Laura jatkaa edelleen palveluasiantuntijoiden tiiminvetäjänä.

Karolina Puntanen jatkaa yhteisöpäällikkönä, mutta on ottanut vastuulleen Novapoliksen yhteisöpalveluiden, eli CoWork-, Sisärinki-, Kampusmedia- ja kokouspalveluiden päivittäisen toiminnan ja kehityksen, tapahtumat sekä Novapoliksen markkinoinnin.

Karoliina Ahonen on ottanut uuden roolin yhteisökoordinaattorina ja vastaa jatkossa yhdessä Karolina Puntasen kanssa yhteisöpalveluista sekä niiden kehityksestä ja jatkaa osin myös kaluste- ja siivouspalveluiden parissa.

Saija Kankkunen laajentaa palveluasiantuntijan rooliaan ottamalla osittain vastuulleen CoWork, kokous- ja tapahtumapalveluiden päivittäisen toiminnan.

Heta Vainikainen on HR-päällikkönä ottanut vastuulleen organisaation HR-asiat sekä sisäisen viestinnän ja niiden kehityksen. Hän jatkaa osittain myös kokouspalveluiden parissa.

Jani Arvilommi jatkaa kiinteistöpäällikkönä ja toimii jatkossa myös data- ja turvallisuuskoordinaattorin esihenkilönä.

Juha Miettinen on kiinteistötiimissä ottanut uudessa roolissaan vastuulleen data- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät, joihin kuuluu kiinteistön data- ja turvallisuusasioiden lisäksi kiinteistöasioita sekä tietoliikenne- ja ovenavauspalvelut.