Etätyöpäivä Kuopiossa vetää puoleensa ympäri Suomea

Uutiset

Kaksi naista hymyilevät kahvilla.

Toukokuussa julkistamamme avoin haku viikon etätyöhön KPY Novapoliksen CoWorkiin Kuopioon poiki yli 30 erilaista hakijaa eri puolilta Suomea. Kokeilulla haluamme saada kokemuksia ja palautetta erityisesti Kuopion ulkopuolelta tulevilta käyttäjiltä ja hyödyntää saatua palautetta CoWorkin kehitystyössä.

Oli ilahduttavaa huomata, että etätyöskentely sopii hyvin erilaisissa tehtävissä ja yrityksissä toimiville – hakijoiden joukko oli kirjava aina kirjailijasta sosiaalisen median sisällöntuottajaan, ohjelmistosuunnittelijaan ja yliopistoprofessoriin. Jokaisen hakemus oli ilo lukea ja kuulla hakijan ajatus siitä, miksi juuri KPY Novapolis työskentely-ympäristönä on kiinnostava.

Joillekin hakijoista Kuopio oli entuudestaan tuttu – osa oli asunut täällä aiemmin, pohti paluumuuttoa ja halusi tutustua Kuopion tarjoamiin etä-ja hybridityön mahdollisuuksiin. Joillekin Kuopio oli uusi tuttavuus ja erityisesti Novapoliksen CoWorkin tarjoama moderni tapa työskennellä herätti kiinnostusta. Moni hakija myös kertoi, että tehtävänkuva oli muuttunut niin, että työn tekeminen oli ajasta ja paikasta riippumatonta, jolloin Kuopio koettiin yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi työskennellä tulevaisuudessa joko koko- tai osa-aikaisesti.

Hakijoiden mukana Kuopioon oli tulossa niin puolisoita kuin lapsiakin, ja mehän toivotamme kaikki erilaiset työskentelijät tervetulleeksi. Hakijoille yhteinen teema oli, että he kaipasivat vaihtelua perinteiseen etätyöviikkoon ja odottivat työviikolta sekä kohtaamisia että laadukkaita puitteita työn tekemiselle.

Nykyhetken etätyöskentely ei ole ainoastaan työtä kotitoimistossa, vaan etätyöpisteen voi perustaa joka kolkkaan ulottuvien yhteyksien ansiosta melkeinpä minne vaan. Tämä tarjoaa määrätyn vapauden ja vaihtelun rakentaa omasta työskentelystään juuri omaa tarvetta palvelevan. Samaan aikaan etä- ja hybridityöskentelyssä korostuvat laadukkaiden työskentelypuitteiden arvo sekä sosiaalisten kontaktien merkitys ja yhteisö, jossa työtä tehdään.

KPY Novapoliksen johtoajatuksena on työpäiväkokemuksen luominen yksilötasolta. Haluamme tarjota työskentelylle puitteet, jotka ovat muunneltavissa yksilön ja työnantajan tarpeiden mukaan. Meillä voi työskennellä päiväpassilla tai jatkuvalla sopimuksella vaikkapa viikoittain. Novapoliksen CoWork onkin vetovoimainen, inspiroiva ja moderni työskentelytila ja samalla eri aloilla, yrityksissä ja tehtävissä toimivien yksilöiden yhteisö ja kohtaamispaikka. Se on keskeinen vastauksemme työn muutokseen ja haluamme sen kautta mahdollistaa erinomaiset puitteet hybridityölle.

Tämäntyyppisen työnteon mallin tarjoaminen on Kuopiolle ja monelle muulle kaupungille kiinnostava mahdollisuus ja sen merkitys tulevaisuudessa tulee korostumaan.

Kiitos kaikille hakijoille. Elo-syyskuussa saamme kuulla valittujen etätyöskentelijöiden kokemuksia lisää.

Silja Huhtiniemi
varatoimitusjohtaja, kehitys- ja viestintäjohtaja
KPY Novapolis